Monthly Archives: October 2011

Occupy Frankfurt demo 29.10.2011

Naki uzi ako sa nangyayari sa tapat ng European Central Bank kaninang hapon. Kaya, kasama si Bana sinilip namin ang pagpupulong ng mga tao. Maayos naman. Bukod sa iba’t-ibang banda na tumogtog at ilang tumula na patama sa goyerno, wala … Continue reading

Posted in Travels | Comments Off on Occupy Frankfurt demo 29.10.2011

Late summer…

Was glad to have taken some time off from work. Went off to spend a few summer weather in Teneriffa. It made me feel like being in the Philippines again. See, summer here in Germany this year was really very … Continue reading

Posted in Travels | Comments Off on Late summer…

Old Oak Tree

Happy Scenic Sunday everyone!

Posted in Meme | Comments Off on Old Oak Tree