Monthly Archives: October 2016

Oktub-Greko para sa kaarawan ko …

dinalaw namin ang isla ng Kreta isang pamana ng mga Greko sa buong mundo.

Posted in Short trips, Travels | Comments Off on Oktub-Greko para sa kaarawan ko …