Category Archives: Work

Planet Tax Free

The very much overrated Valentine’s day came and went; and as always, the prices of flowers and chocolates and other gift essentials skyrocketed! Thanks to Tax-Free shopping, for tourists, it is still worth the travel and gift buying. PLANET, among … Continue reading

Posted in Work | Tagged , , , | Leave a comment

Bagong simula…. ulit!

Galing lang ako sa isang job interview kanina. Nakita ko sa internet ang job opening na ito at dahil sa mukhang maganda naman ang alok nila, nag desisyon akong magpadala ng aking resume. Isa pa, isang malaking kumpanya ito dito … Continue reading

Posted in Work | Comments Off on Bagong simula…. ulit!