Monthly Archives: November 2013

Ang danyos ng Bagyo…

Sa relasyon, palaging may dalawang daan. Dalawang kalye, dalawang opinion. Dalawang idea na pwedeng mag tugma o di naman kaya ay palaging salungat sa isa’t-isa. Dalawang tao na may sariling pag iisip at may kanya-kanyang opinyon at panata. Hanggang ngayon … Continue reading

Posted in Personal musings, Travels | 5 Comments