Monthly Archives: February 2019

New Year (times) Two

Nag daan na ang dalawang bagong taon: Ang bagong taon ayon sa Gregorian calendar at ang bagong taon ayon sa Lunar calendar.

Ako, naka ugalian ko na ang mag handa para sa pag sapit sa dalawang araw na ito. Hindi man ma garbo ang handa ko, pero kahit sa maliit na paraan ay idina raus ko ito ng may saya sa puso. Siyempre, hindi ko din kina liligtaan ang mga bagay at pagkain na dapat ihanda bago sumapit ang dalawang okasyon na ito.

Dahil para sa akin ang bagong taon ay nagdadala ng bagong pag asa at bagong oportunidad kaya dapat itong tina-tanggap at sina-salubong ng may galak sa puso. Dala nito ang Pagkakataong baguhin ang mga hindi ka anib anib na mga kaugalian o mga hindi ka nais nais na mga asal. Dala nito ang mga bagong pangarap na pwede nating ma rating.

Maligayang pag dating 2019! Salamat sa bagong pag-asa na iyong dala para sa buong sanlibutan!

 

Related Images: