Monthly Archives: February 2019

New Year (times) Two

Nag daan na ang dalawang bagong taon: Ang bagong taon ayon sa Gregorian calendar at ang bagong taon ayon sa Lunar calendar. Ako, naka ugalian ko na ang mag handa para sa pag sapit sa dalawang araw na ito. Hindi … Continue reading

Posted in Personal musings | Comments Off on New Year (times) Two