School dance, birthdays and weddings

The merry month of May-

daming may birthday, kasabay pa ng kasalan at spectacle sa paaralan— hay, kulang ang bakasyon ng loley!!!

Related Images: