Enero 2017

Punong-puno ng bagong pag asa at bagong mga pangarap. Kasama ang buong pamilya na nandito sa Europa sa isang salo-salo na puno ng saya.

Ang bagong simula – para itong isang puting papel na wala ni isang guhit na naka sulat o isa mang tuldok na nag lalagay ng dungis sa malinis na simula.

Madami akong naiisip na gusto kong isulat sa papel na ito, pero hindi ko alam kung saan ako mag si simula. Tulad ng pag-asa na dumating kasama ang bagong taon, may dala din itong mga pag aalin langan at kaba kung ano man ang naka tadahanang mangyari sa buhay ko nitong taon 2017.

Mahinahon ko pong tinahak ang pag lapat ng aking mga paa sa mga unang sandali ng 2017… magka halong galak, pangamba at buong pusong umaasa na magiging mas maka buluhan ang buong 2017.

 

 

Related Images: