Setyembre-sisikat pa hanggang sa huli..

Patapos na ang summer.

Pero si sunshine ay nag pu-pumilit pang suminag… kaya hanggang sa mga huling araw ay ninamnam pa namin siya.

This entry was posted in Family, Personal musings. Bookmark the permalink.