Enero 2017

Punong-puno ng bagong pag asa at bagong mga pangarap. Kasama ang buong pamilya na nandito sa Europa sa isang salo-salo na puno ng saya.

Ang bagong simula – para itong isang puting papel na wala ni isang guhit na naka sulat o isa mang tuldok na nag lalagay ng dungis sa malinis na simula.

Madami akong naiisip na gusto kong isulat sa papel na ito, pero hindi ko alam kung saan ako mag si simula. Tulad ng pag-asa na dumating kasama ang bagong taon, may dala din itong mga pag aalin langan at kaba kung ano man ang naka tadahanang mangyari sa buhay ko nitong taon 2017.

Mahinahon ko pong tinahak ang pag lapat ng aking mga paa sa mga unang sandali ng 2017… magka halong galak, pangamba at buong pusong umaasa na magiging mas maka buluhan ang buong 2017.

 

 

Posted in Personal musings | Comments Off on Enero 2017

A-Rosa a lá Vienna

Hindi po sausage, ka loka!

Nang maiba naman, sinubukan na din namin ang river cruise. Disyembre, kalamigan na… pero hindi kami nagpa pigil at sumakay pa din sa A-Rosa Mia. Destinasyon ay ang Christmas market at Prater Park sa  Vienna, Austria.

Isang napa ka lalim na buntong hininga– sa sobrang ganda!

 

Posted in Friends, Short trips, Travels | Comments Off on A-Rosa a lá Vienna

Oktub-Greko para sa kaarawan ko …

dinalaw namin ang isla ng Kreta isang pamana ng mga Greko sa buong mundo.

Posted in Short trips, Travels | Comments Off on Oktub-Greko para sa kaarawan ko …

Setyembre-sisikat pa hanggang sa huli..

Patapos na ang summer.

Pero si sunshine ay nag pu-pumilit pang suminag… kaya hanggang sa mga huling araw ay ninamnam pa namin siya.

Posted in Family, Personal musings | Comments Off on Setyembre-sisikat pa hanggang sa huli..

Agosto…

Ang mga huling araw sa buwan ng Hulyo ay medyo naging malumanay na. Balik trabaho at bahay ang peg ng lola.

Pag pasok ng Agosto, on the go si —hubby. At talagang level up pa ang energy. Nag bisekleta mula sa Alemanya, tumawid sa Hollandia, Belgika at balik sa Alemanya.

Mahigit isang libong kilometro din ang tinahak niya sa ulan, hangin at masiglang init ng sikat ng araw. Kering keri niya ang challenge… at si Lola… neyyy…. nevaaah!!!

Posted in Family | Comments Off on Agosto…

Hulyo-Pitongpo na po!

Sa bandang katapusan ng Hunyo ay napa lipad naman ako pauwi ng Pilipinas…

Sinamahan ko ang aking tatay na umuwi ng Probinsiya at doon mag diwang sa kanyang ika pitongpong kaarawan.

 

Maiksi, pero masaya. Medyo maka bagbag damdamin din ang muling pagkikita ng buong familya. Ang highlight, bukod pa sa handaan ng kaarawang ng aking ama ay nag paka-sawa ako sa isda, tuyo at mangga…damay na din ang marang, langka, durian at sandiya.

At naturalmente ang pag inom ng sikwate at koter… kilala niyo po ba sila? Ang ending, katam-is nga pagka hilo sa kahubog og kalipay! Ali, balik na sad ta 😉

 

Posted in Family, Travels | Comments Off on Hulyo-Pitongpo na po!

Dalawang dekada

img_8988Halos  dalawang dekada na akong nakatira dito sa Europa. Marami na akong nakilala, natutunan, pina-halagahan at kinalimutan.

Pagdating ng panahaon, isang bagay nalang ang kailangang pagdesisyunan:

… may handaan? o may handaan? 😀  😆  😛  🙂

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Personal musings | Comments Off on Dalawang dekada

School dance, birthdays and weddings

The merry month of May-

daming may birthday, kasabay pa ng kasalan at spectacle sa paaralan— hay, kulang ang bakasyon ng loley!!!

Posted in Events, Family | Comments Off on School dance, birthdays and weddings

When in Rome…

….do as the Romans do!

This post has nothing to do with the motto.

This is just a reminder for me when and where I’ve been to this month.. no correction – last month!

Posted in Short trips, Travels | Comments Off on When in Rome…

more blessings…

tmp_14860-IMG_20160316_1227561382596035                   Blessings pour in abundance – therefore, be thankful and humbled!

Posted in Travels | Comments Off on more blessings…

Book romance

IMG_3903

Whushh… the English and the Frenchies—bachelor, hunks, brilliant and rich.

Played by fools of the women around them.

Like a casanova celebrating, helping, spreading love.

Suffered with love; at war with themselves and against each other.

In fairness, ever loyal to their roots and master.

In the end, they surrender and promise to be faithful and true to only ONE woman.

To love and cherish and respect the same… forever in the eternity of pages.

At the end of the day, it all boils down to – WOMEN rules!

Go Laaadies!!!!

Posted in Books, Personal musings | Comments Off on Book romance

oh when will you get here?

This gallery contains 6 photos.

I miss the warm weather. I miss wearing t-shirts, shorts, minis and swim-suits… I miss gently and equally lathering my skin with sun lotion and the wat-nots! I miss the beach, the sand, the little boat… I miss ice cream … Continue reading

More Galleries | Comments Off on oh when will you get here?

Mamang

IMG_8065

Mamang and the great grand apo’s present during our 2015 Manila visit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Personal musings | Comments Off on Mamang

Freshly brewed

Clearly, it has been a while since I was here.

I guess i can say it does feel weird, but i miss this place.

Yes, I miss posting a photo, short epistles— and write about anything useless to the worldwideweb.

But then again, this is my little space. Paid and not maintained (hahahaha)!

First, I don’t know what has been going on in the blogszene.

What with FB, LINKED and so on, I don’t think  people are still into blogs.

So what should be done to this site?

Honestly??? NO IDEA at the moment.

I still need a place for my photo gallery, but even that has the status: seldom to not being updated in months.

I do hope this lack of inactivity status on this “kubo” will change.

So, as the old year 2015 left us and 2016 is here, i hereby declare my late resolution for 2016 with regards to this “kubo”–

**more pictures. more posting. more blogging.

 

 

Posted in Travels | Comments Off on Freshly brewed

Reads after Fifty and Crossfire series…

I spent my day off with nothing on but my bathrobe and everywhere I went in the house, i had my tablet one one hand and a cup of coffee on the other.

No, i was not chatting or video viewing some late Filipino soap operas on you tube …although even that, i have not done for quite sometime either.

I was actually, catching up on my reading! While I started reading with the companion of a good mug or two of brewed coffee…I moved on to a good choice of Wine with my reads.

Nope, I ‘m not reading really deep, mind bogging books…. instead, because it is St. Valentine’s weekend…I buried myself in reading romance novels with really hot scenes…

Oh, not NR or DS or the good ol’ Harlequin or Mills! böa… I bet nobody remembers those anymore. I used to read those, I call them “Emilyo Bukog” series.

Well, it is  a different era now.

I started with ELJ – the 4th run of the series since I have read the first three like a dozen times already, **wink**.

Now I’m into SD’s Crossfire series… and well, right after I plan to start on the “Billionaire’s Obsessions” series. Yikessss…

Yeah, it is some kind of book marathon. I started last night since I came home from work at around 22 hundred hours… I knew I didn’t have any other appointment for today, which is strange it being a Monday and all…. so i indulged myself to being lazy Susy today.. THE WHOLE effing DAY!!!

And no, I don’t intend to write anything about what I read…

I won’t be caught explaining about BOB’s and BDSM here.

One thing for sure, after ELJ’s 50 and SD’s crossfire series, I need to find the time to look for the rest of the books featured in here.

I guess my MC would go crazy with my book expenditures again, which I expect will be happening soon… if not immediately after finishing this entry,

öch neeee!!!  😈  😆 🙄  😯

 

Posted in Books, Personal musings | Comments Off on Reads after Fifty and Crossfire series…